این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


 
   
| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني

 آدرس دبیرخانه کنفرانس

تهران، یوسف آباد، خیابان 54، پلاک 2، واحد 6