این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


 
   
صفحه اصلی > کمیته علمی برق و الکترونیک
.: کمیته علمی برق و الکترونیک

 

کمیته علمی برق و الکترونیک

علیرضا عرفانیان

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سید حسین محسنی ارمکی

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمدرضا علیزاده پهلوان

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

احمد عفیفی

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مرتضی کازرونی

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

احمد رضا ولی

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ابوالفضل فلاحتی

دانشیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

مهرداد اردبیلی پور

دانشیار

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

مهدی چهل امیرانی 

دانشیار

دانشگاه ارومیه

مجید اخوت

دانشیار

دانشگاه امام حسین

فاطمه گران

استادیار

دانشگاه شهید رجایی

حمید حیدر

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مرتضی براری

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

آرش دهستانی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حمید بهروزی

استادیار

دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا ذهابی

استادیار

دانشگاه بابل

داریوش عباسی مقدم

استادیار

دانشگاه کرمان

شاپور خورشیدی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کاشانی نیا

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حسین بهرامگیری

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سید احسان رضوی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

محمودرضا طهماسب پور

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

بهرام کریمی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

علی شهزادی

استادیار

دانشگاه سمنان

 آدرس دبیرخانه کنفرانس

تهران، یوسف آباد، خیابان 54، پلاک 2، واحد 6