این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


 
   
صفحه اصلی > دبیران کنفرانس
.: دبیران کنفرانس

  

 رئیس کنفرانس

http://cesp.ir/editor_file/image/Ali_Rashidi7.png

دکتر علی جبار رشیدی

دبیر علمی کنفرانس (برق)

http://cesp.ir/editor_file/image/khaleghi.png

دکتر حسین خالقی بیزکی


دبیر علمی کنفرانس ( مکانیک)

http://emme.ir/editor_file/image/moosavi.jpg

دکتر مجتبی موسوی نائینیان

دبیر اجرائی کنفرانس
http://industconf.ir/editor_file/image/b0%20(10).jpg

دکتر مصطفی مافی

 

 


 آدرس دبیرخانه کنفرانس

تهران، یوسف آباد، خیابان 54، پلاک 2، واحد 6