این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


 
   
صفحه اصلی > کمیته علی مکانیک و مکاترونیک
.: کمیته علی مکانیک و مکاترونیک

اعضای کمیته علمی مکانیک

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

موسسه محل خدمت

مهدی معرفت

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

عبدالرزاق کعبی نژادیان

استادیار

وزارت نیرو  پژوهشگاه نیرو

ابراهیم افشاری

استادیار

دانشگاه اصفهان

امیر امیدوار


 

استادیار

دانشگاه صنعتی شیراز

امیر ودیعی

استادیار

دانشگاه صنعتی شیراز

مسعود خراتی کوپایی

استادیار

دانشگاه صنعتی شیراز

سید علیرضا ذوالفقاری 

 

 

استادیار

دانشگاه بیرجند

مسعود ابراهیمی

استادیار

دانشگاه کردستان

سیروان فرهادی

استادیار

دانشگاه کردستان

مهدی حمزه­ای

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

منصور خانکی

 

 

استادیار

دانشگاه بین ­المللی امام خمینی (ره)

علی فضلی

 

 

استادیار

دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (ره)

مهدی سلطانپور

استادیار

دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (ره)

فرزاد ابراهیمی

 

 

استادیار

دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (ره)

حمیدرضا نظیف

استادیار

دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (ره)

اصغر زاجکانی

استادیار

دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (ره)

علی رجب پور

استادیار

دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (ره))

جاماسب پیرکندی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کامیار زمزمیان

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

حسام الدین سالاریان

 

 

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نور

غلامرضا صالحی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 آدرس دبیرخانه کنفرانس

تهران، یوسف آباد، خیابان 54، پلاک 2، واحد 6