این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


 
   
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات ارسال شد

طریق اداره پست به نشانی پستی شان ارسال شده که با توجه مسافتهای مختلف، حداکثر تا روز سه شنبه8/12/95 به دست شرکت کنندگان خواهد رسید...

طبق وعده دبیرخانه کنفرانس تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات پژوهشگران و شرکت کنندگان از طریق اداره پست به نشانی پستی شان  ارسال شده که با توجه مسافتهای مختلف، حداکثر تا روز سه شنبه8/12/95 به دست شرکت کنندگان خواهد رسید.کلیه عزیزانی که گواهی ها بدستشان رسیده و دارای نقص و ایراد می باشند می بایست تا مورخ 20/12/95 در "پنل کاربری" قسمت "وضعیت و هزینه مقالات" رفته و نسبت به تکمیل "درخواست اصلاحات" اقدام نماید و دبیرخانه کنفرانس نیز پس ازپایان مهلت درخواست اصلاحات طی مدت 4 روز کاری نسبت به اصلاحات مورد نیاز اقدام و بسته های جدید را پست می نماید .در پایان ضمن تشکر از کلیه عزیزان  درخواست می گردد از هرگونه تماس غیر ضرور با دبیرخانه جدا خودداری گردد.
 

بازگشت1395/11/30
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !
 آدرس دبیرخانه کنفرانس

تهران، یوسف آباد، خیابان 54، پلاک 2، واحد 6